Facebook
Roskilde Matchrace
   

Dagsorden

Generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2019. klokken 19.00 – 22.00

Indskrivning fra klokken 18:301. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for 2018.

3. Forelæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse samt budget for 2019.

4. Behandling af indkomne forslag
    (der er ingen indkomne forslag)

 

5. Kontingent fastsættelse for 2020. Bestyrelsen foreslår videreførelse af de nuværende kontingenter.

6. Valg af formand (ulige år). Morten Rytter genopstiller ikke
 
7. Valg af kasserer (lige år).
 
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Birgitte Larsen, Jes Hovgaard og Normann Sloth er på valg og modtager genvalg.

   

9. Valg af suppleant til bestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer og valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller Søren Christensen som ekstern revisor og Nelly Bachmann som intern revisor. Klaus Bjerregaard indstilles som revisorsuppleant.
 
11. Eventuelt.

 

Vedlagt dokumentation (tryk på nedenstående for at åbne eller hente pdf versioner):

Regnskab 2018

Budget 2019

 

Denne side er drevet af Klubmodul