Facebook
Roskilde Matchrace
 

 

Dagsorden

Generalforsamling Tirsdag d. 20. marts 2018. klokken 19.00 – 22.00

Indskrivning fra klokken 18:301. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for 2017.

3. Forelæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen stiller 2 forslag (forslag 1 og 2) og der er indkommet 1 forslag (forslag 3)

 

5. Forelæggelse af budget for 2018 samt fastlæggelse af kontingent og indskud for 2019.

6. Valg af formand (ulige år).
 
7. Valg af kasserer (lige år). Lone Østergaard modtager genvalg
 
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen er fuldtallig

   

9. Valg af suppleant til bestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
     Flemming Barfod modtager genvalg som intern revisor 

 
11. Eventuelt.

Forslag til budget 2018 (pdf og excel)
Årsrapport 2017 er her (pdf format) 
 

Forslag 1 og 2 til vedtægtsændringer er her
Forslag 3 følger nedenfor

 

Forslag 3 til vedtægtsændring

Stillet af Jørgen Andersen og Helge Hansen

Denne side er drevet af Klubmodul