Beredsskabsøvelse 10.12.2017
Facebook
Roskilde Matchrace
 
 
 

Arbejdet med selve kystsikringen af Roskilde Havn fra Sejlklubben til Vandrehjemmet nærmer sig sin afslutning. Derfor afholder Digelaget beredskabsøvelse d. 10. december kl. 10.00. Da de enkelte foreninger selv vil få ansvaret for opsætning af mobile enheder -- som leveres af Beredskabsstyrelsen i containere ved stormvarsel - vil den under færdiggørelse foreliggende beredskabsplan betyde, at x antal frivillige fra Roklubben, Roskilde Sejlklub, Havnemyndigheden etc. skal bidrage med opsætning af de mobile enheder; derfor kan alle have en interesse i forevisningen den 10/12-17 kl 10:00

Program for dagen kan læses i vedhæftede link 
 
Hilsen Roskilde Sejlklub, bestyrelsen og Digelag Roskilde Inderfjord Vest
 
Denne side er drevet af Klubmodul