Kajakaktivitet
Facebook
Roskilde Matchrace

Aktiviteter i kajakafdelingen

Aktiviteter

Alle aktiviteter / ture arrangeres via kajakreservationssystemet af alle med et login. (Bemærk! åbnes på ny fane, Tip: lav et bogmærke).

Ture kategoriseres som niveau 1, 2 eller 3 i henhold til nedenstående skema. Ønsker du at deltage i en aktivitet der matcher dine færdigheder, tilmelder du dig aktiviteten på kajak-sitet. Turlederen kan forlange at alle deltagere mødes forud for turen og sammen laver redningsøvelser, det sker gerne i forbindelse med et planlægningsmøde.

 

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Turlængde

Max. ca. 10 km

Max. ca. 20 km

25+ km

Krav om ro-erfaring

Ingen, alle kan være med, uanset erfaring

For de mere øvede, makker- og selvrednings færdigheder

Forventes at være 100 % selvhjulpen under alle forhold

Farvand

Der ros kystnært i beskyttet farvand

Mindre kryds, bølger og vind 7-8 m/s

Store kryds, åbent hav, vind 10-12 m/s

Kajakleg tirsdage i sommerhalvåret 2017

Vi mødes omklædt og klar på vandet, første gang bliver tirsdag d. 28. marts kl. 18.

Tilmelding er ikke nødvendig, men se eventuelle ændringer/aflysninger på kajakreservationssystemet.

En eller flere af klubbens instruktører vil som regel være tilstede og arbejde med rostil, teknik, balance, redninger, bugsering og grønlandsrul.

Der vil ikke være et fastlagt program for sæsonen, der tages udgangspunkt i de fremmødtes kunnen, så alle kan deltage.

Aktiviteter der aftales på en klubaften, typisk i januar

Kajakafdelingen har tradition for at arrangere kajakture i Danmark og Sverige med/uden overnatning.

   
   
 Tur til stevns
 søndag d. 25 juni 2017
 Blekinge skærgård, Sverige
 25. - 27. august 2017
 Roskilde - Frederikssund eller omvendt  søndag d. 24. september 2017
 
 
Denne side er drevet af Klubmodul