Facebook
Roskilde Matchrace

Lær at sejle 

Start på et godt langt sejlerliv. På Sejlerskolen lærer du ikke kun at sejle! Du får samtidig en masse oplevelser for dig og din familie – og mange nye venner og sejlerkammerater på skolen og i Sejlklubben uanset om du aldrig har sejlet før eller allerede har båd i forvejen.

Sejlerskolen råder over 2 International Folkebåd, også kaldet IF-båd og en J/80. Bådene indgår i den almindelige undervisning.

Roskilde Sejlklubs Sejlerskole tilbyder undervisning, så du kan lære at sejle en sejlbåd og begå dig sikkert på vandet.

Sejlerskolen er for dig, der gerne vil lære at sejle i kølbåd.

Undervisningen er tilrettelagt sådan, at du efter at have deltaget i teori og praktik kan tage et duelighedsbevis.

Du vælger selv, om du ønsker at starte undervisningen med den teoretiske eller den praktiske del. 

Praktisk sejlads i skolebåde

Den praktiske sejlads er fra 1. maj til sidst i september, det tager ca. 2 sæsoner.

Der er undervisning om mandagen, tirsdagen eller onsdagen, man sejler den samme ugedag hele sæsonen.
Der sejles I tidsrummet kl. 17:00 til ca. 21:00 - det aftales mere spidsefiks mellem instruktører og elever.

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på sejlads i to sæsoner.

For at deltage i Sejlerskolen, skal man være medlem af Roskilde Sejlklub (se takst på vores hjemmeside).

Undervisningen i praktisk sejlads koster det kr. 1200,00 pr. år. + Eksamensgebyr …

Undervisningen vil omfatte

Sejlerudtryk, afgang fra og anløb af havn, mole, bro eller pæl. Vendinger, redningsøvelser, mand over bord, ”ligge” bak, ankring, fortøjning, "godt sømandskab", trimning af sejl, havnemanøvrer og kompassejlads, grundlæggende navigation, kurs, fart, distance, pejling, søkort, stedbestemmelse, farvands-afmærkninger, knob, stik, brandbekæmpelse og brug af nødsignaler.

Vort mål er at give dig tryghed og tillid til at sejle.

Duelighedsprøven, teoretiske del

Denne foregår i vinterhalvåret onsdag aften fra 1. oktober til 1. maj fra kl. 19:00 til 21:30.

Undervisningen er for øvede og begyndere i sejlads i internationale farvande.

På kurset lærer du om søvejsregler, navigation og søkortarbejde, samt sømandskab og sikkerhed til søs.

Prisen er 1500,00 kr. som dækker for bøger, søkort med mere.

Der skal påregnes ca. 250,00 kr. til eksamen / sensor.

 

Tilbuddet er for medlemmer at Roskilde Sejlklub

 

Klublivet

Ved at deltage i Sejlerskolen kommer du på en naturlig måde ind i klublivet. Du er altid velkommen i klubhuset, til de mange forskellige aktiviteter, foredrag, deltage ved de årlige arrangementer, klubaftenen, grillaften, torsdagsspisning, standerhejsning og standernedtagning.

En anden god vej til klublivet er at deltage som hjælper ved diverse arrangementer.

 

Hvis du har lyst til at lære at sejle, så kontakt sejlerskolen på: rs.sejlerskole@gmail.com

 

 

Denne side er drevet af Klubmodul