En god og sikker vej til et duelighedsbevis
Facebook
Roskilde Matchrace
Lær at sejle  

- start på et godt langt sejlerliv. På Sejlerskolen lærer du ikke kun at sejle! 

Du får samtidig en masse oplevelser for dig og din familie – og mange nye venner og sejlerkammerater på skolen og i Sejlklubben

– uanset om du aldrig har sejlet før eller allerede har båd i forvejen.

Sejlerskolen råder over 2 International Folkebåd, også kaldet IF-båd og en J80
bådene indgår i den almindelige undervisning.

 

Roskilde Sejlklubs Sejlerskole tilbyder undervisning, så du kan lære at sejle en sejlbåd og begå dig sikkert på vandet.

Sejlerskolen er for dig, der gerne vil lære at sejle i kølbåd.

Undervisningen er tilrettelagt sådan, at du efter at have deltaget i teori og praktik kan tage et duelighedsbevis.

Du vælger selv, om du ønsker at starte undervisningen med den teoretiske eller den praktiske del.

 

Praktisk sejlads i skolebåde

Den praktiske sejlads er fra 1. maj til sidst i september, det tager ca. 2 sæsoner.

Der er undervisningen om mandagen, tirsdagen eller onsdagen, det er den samme ugedag hele sæsonen.
Der sejles I tidsrummet kl. 17:00 til ca. 21:00 - det aftales mere spidsefiks mellem instruktører og elever.

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på sejlads i to sæsoner.

For at deltage i Sejlerskolen, skal man være medlem af Roskilde Sejlklub (se takst på vores hjemmeside).

Den for undervisningen i praktisk sejlads koster det kr. 1200,00 pr. år. + Eksamensgebyr …

 

Undervisningen vil omfatte:

Sejlerudtryk, afgang fra og anløb af havn, mole, bro eller pæl. Vendinger, redningsøvelser, mand over bord, ligge bak, ankring, fortøjning, "godt sømandskab", trimning af sejl, havnemanøvrer og kompassejlads, grundlæggende navigation, kurs, fart, distance, pejling, søkort, stedbestemmelse, farvands-afmærkninger, knob, stik, brandbekæmpelse og brug af nødsignaler.

Vort mål er at give dig tryghed og tillid til at sejle.

 

Den teoretiske navigations undervisning foregår i vinterhalvåret,

onsdag aften fra 1. oktober til 1. maj fra kl. 19:00 til 21:30.

Der undervises i navigation efter Søfartsstyrelsens pensum

Tilbuddet er for medlemmer at Roskilde Sejlklub

Prisen for dette kursus kommer senere.

 

Klublivet

Ved at deltage i Sejlerskolen kommer du på en naturlig måde ind i klublivet. Du er altid velkommen i klubhuset og til de mange forskellige aktiviteter, foredrag, deltage ved de årlige arrangementer, klubaftenen, grillaften, torsdagsspisning, standerhejsning og standernedtagning.

En anden god vej til klublivet er at deltage som hjælper ved disse arrangementer.

Hvis du har lyst til at lære at sejle, så kontakt sejlerskolen på: rs.sejlerskole@gmail.com


Denne side er drevet af Klubmodul